Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 2021

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 2021 - підпис

Річний звіт 2020

Річний звіт 2020 - підпис

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСУТНІСТЬ КВОРУМУ на річних зборах 22.04.2021

Кількість акціонерів на збори 22.04.2021р

Повідомлення про спростування недостовірної регулярної річної інформації.

Річний звіт за 2019р.

Річний звіт. Цифровий підпис 2019р.

Повідомлення про збори 2021

Цифровий підпис 2021

ПРОТОКОЛ №1 річних загальних зборів акціонерів

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента виплата дивідендів 2020

Річний звіт за 2019(недостовірна інформація)

Річний звіт за 2019(PDF)

Інформація про збори

Особлива інформація про вчинення значних правочинів 2019

Особлива інформація про виплату дивідентів 2019

Особлива інформація про зміну посадових осіб 2019

Протокол зборів 2019

Річна інформація емітента

Особлива інформація статут в новій редакції 2019

підпис2