Начальник групи перспективного розвитку мереж,

нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії

Ткачук Федір Олександрович

(032) 238-66-86

Сектор перспективного розвитку електричних мереж і відновлювальних джерел енергії

1. Схеми розміщення енергетичних об’єктів:

 • областей напругою 35-110 кВ;
 • обласних центрів напругою 10-35-110 кВ.

Перелік областей і обласних центрів по яких виконано схеми розміщення енергетичних об’єктів;

Cхеми розміщення енергетичних об’єктів

2. Розробка техніко-економічних обґрунтуваннь переведення на електроопалення об’єктів соціальної-культурної сфери;
3. ТЕО «Зовнішнього електропостачання споживачів»;
4. Відновлювальна енергетика:

 • схеми приєднання вітрових електростанцій до електричних мереж;
 • підключення малих ГЕС до електричних мереж.

5. Схем теплопостачання.

ТЕО «Схеми видачі потужності сонячних електростанцій (СЕС)»

Схема видачі потужності СЕС виконується з метою визначення та обґрунтування необхідності реконструкції існуючих електричних мереж та вибору оптимальних технічних рішень спрямованих на видачу потужності СЕС.

В роботі проводиться:

1. Аналіз існуючого стану електричних мереж в районі розміщення СЕС щодо:

 • відповідності побудови мереж нормативним вимогам;
 • вікового стану мереж;
 • надійності електропостачання споживачів.

2. Розрахунок прогнозованого росту навантаження прилеглої мережі в характерних режимах роботи регіону (літо, зима).

3. Розрахунок генерації СЕС (помісячний, погодинний, в літній максимум, зимовий максимум).

4. Розроблення варіантів схеми видачі потужності СЕС із врахуванням обсягів мережного будівництва.

5. Розрахунок нормальних, ремонтних, аварійних режимів і години максимальної генерації СЕС та години денного
    максимального навантаження в замірні дні зими та літа на рік введення СЕС.

6. Розрахунок струмів к.з.

7. Оцінка укрупнених показників вартості будівництва мереж.

8. Розгляд основних принципів організації релейного захисту, автоматики, оперативно-диспетчерського зв’язку.

9. Оцінка впливу на якість електроенергії в прилеглій мережі.

10. Розробка рекомендацій щодо заходів компенсації реактивної потужності.

 

Схеми розвитку електричних мереж 10-35-110 кВ району

 

Схема розвитку електричних мереж 10-35-110 кВ району виконується з метою:

 • визначення та обґрунтування необхідності підвищення пропускної здатності електричних мереж та вибору оптимальних технічних рішень спрямованих на технічне переозброєння і розвиток мереж;
 • впровадження прогресивних технологій і технічних рішень з метою їх апробації в пілотних проектах (наприклад вольт додаткові трансформатори, запобіжники-роз’єднувачі ПРВТ-10, роз’єднувачі для секціонування розподільчих мереж, автоматичні конденсаторні установки, діагностування основного обладнання підстанції);
 • підвищення надійності електроспоживання споживачів;
 • забезпечення нормативних рівнів напруги на шинах споживачів;
 • зниження технологічних втрат електроенергії.

В результаті виконання роботи обленерго отримає в паперовому та електронному носії карту-схему та однолінійну схему мереж існуючого та перспективного стану.

В 2012 році виконані схеми трьох районів електромереж Рівненської області.

Оптимізація перетоків реактивної потужності

 

Згідно вимог НД «Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика» в електричних мережах необхідно застосовувати статистичні пристрої компенсації.

Раціональне використання компенсуючих пристроїв покращує техніко-економічні показники роботи електромережі, а саме:

 • зменшення втрат потужності;
 • підвищення якості напруги;
 • збільшення пропускної здатності мережі.

Інститутом виконана робота «Розрахунок оптимізації реактивних перетоків в мережі 35-110 кВ ПАТ «АЕС Рівнеобленерго».

Роботою встановлені контрольні пункти керування потоками реактивної потужності. Розрахунок потужності компенсації реактивної потужності (КРП) виконаний з врахуванням забезпечення пропускної здатності мереж в нормальному та післяаварійних режимах  роботи і зменшення втрат електроенергії для літнього і зимового навантаження.

Для КРП застосовані автоматичні конденсаторні установки типу УКАР виробництва ТОВ «Електросфера», м. Київ.

Роботою передбачено встановлення на 5 ПС 110(35) кВ конденсаторних установок загальною потужністю 35 МВар.

В результаті втрати потужності в мережі (DР) зменшились на 3,138 МВт,   DQ – 24,867 МВар. Розрахунковий термін окупності УКАР 4,8 року. Напруга на стороні   10 кВ окремих ПС 35/10 кВ збільшиться до 10,4-10,5 кВ.

 

Схеми розвитку розміщення енергетичних об’єктів областей напругою 35-110 кВ

Розроблення схеми розміщення енергетичних об’єктів областей є інструментом реалізації інвестиційних програм полегшує роботу при видачі технічних умов (ТУ), а також є передумовою для конкретних робочих проектів.
Робота виконується з врахуванням розвитку інфраструктури та промисловості на підставі даних ОДА.
В роботі проводиться:

 • прогнозований розрахунок електронавантаження;
 • аналіз відповідності схеми побудови мереж нормам технологічного проектування з врахуванням вимог до надійності електропостачання;
 • розрахунок нормальних та післяаварійних режимів роботи електричної мережі;
 • обґрунтування необхідності будівництва нових об’єктів на основі техніко-економічного порівняння варіантів;
 • розрахунок капіталовкладень в розвиток і реконструкцію електричних мереж з використанням високо надійного сучасного обладнання;
 • аналіз завантаження джерел живлення;
 • погодження роботи в цілому з Обленерго, Енергетичними системами, Обласними державними адміністраціями.

В об’єм матеріалу входять карти-схеми мереж області 110-35 кВ на карті області з відображенням основних параметрів електричних мереж.

Схеми розвитку розміщення енергетичних об’єктів великих міст.

Розглядаються міста з населенням 250-500 тис. осіб, які згідно з ДБН. 360-92** відносяться до великих.
Електричне навантаження таких міст має стійку тенденцію до росту: 5-7% в рік. В приміській територіях, де проводиться інтенсивне будівництво житла, живлення якого відбувається від електричних мереж міста.
В роботі враховуються генеральний план розвитку міста та містобудівельні обґрунтування окремих районів забудови.
Робота включає два розділи:
1.мережі живлення 110-35 кВ;
2.розподільчі мережі 10(6) кВ.

В розділі 1:

 • встановлюється відповідність побудови ЕМ 110 кВ нормам технологічного проектування;
 • проводиться прогнозований розрахунок електронавантаження;
 • перевіряється пропускна здатність мереж, завантаження трансформаторів на ПС;
 • обґрунтовується необхідність будівництва нових ПС 110(35) кВ;
 • проводиться розрахунок капіталовкладень в реконструкцію і розвиток електричних мереж.

В розділі 2:

  • проводиться аналіз надійності живлення, пропускної здатності кабельних та повітряних ліній;
  • даються рекомендації щодо встановлення на РП і ТП пристроїв для виявлення ділянки мережі з однофазним замиканням на землю з передачею інформації на ДП.
   За результатами роботи схеми на сьогоднішній день будуються:
  • 1.ПС 110 кВ «Прибузька»; «Лезневе», м.Хмельницький;

 

   2.ПС 110 кВ «П’ятничани», м. Вінниця;

 

  3.ПС закритого типу 35/10 кВ «Цитадель», м. Львів із живленням двома КЛ-35 кВ і сухими трансформаторами 2 х 16 МВА.

Техніко-економічне обґрунтування переведення на електроопалення
об’єктів соціально-культурної сфери

Енергетичною стратегією України на період до 2030р., схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України № 145 від 15.03.2006р., передбачено проведення техніко-економічних розрахунків щодо заміни газу, що використовується для опалення, на електроенергію, перш за все в зонах розташування атомних електростанцій.
Інститутом «Укрзахіденергопроект» виконуються ТЕО переведення на електроопалення.
В ТЕО проводяться:

 • розрахунок теплового навантаження будівель;
 • обчислення електричних навантаженнь;
 • визначення обсягів реконструкції електричних мереж;
 • розгляд варіантів систем електроопалення (конвектори, водогрійні котли, акумуляційні обігрівачі, довгохвильові обігрівачі);
 • розрахунок теплових втрат в будівлях і визначення шляхів покращення теплоізоляції будівель.

ТЕО переведення на електроопалення дозволяє встановити величину капіталовкладень і планувати джерела фінансування для його реалізації.
Інститутом виконано ТЕО переведення на електроопалення об’єктів м. Рава-Руська Львівської області, с.м.т.Летичів Хмельницької області.

ТЕО «Зовнішнього електропостачання споживачів»

У 2009-2010 р.р. виконано:

 • ТЕО «Зовнішнього електропостачання стадіону та інфраструктури «Євро-2012»;
 • ТЕО «Зовнішнього електропостачання ЗАТ «Ензим». Розглянута техніко-економічна доцільність будівництва ПС 35/6 кВ в зв’язку з переходом на споживання по І класу.

Відновлювальна енергетика

1. Розробка схем приєднання вітрових електростанцій (ВЕС) до електричних мереж.

Інститутом розроблено ТЕО «Схеми приєднання вітроелектростанції (ВЕС) «Старий Самбір-1» до електричних мереж».

В роботі ТЕО:

 • розрахована сумарна генерація п’яти вітроустановок типу N 100/2500 фірми Nordex із сумарною встановленою потужністю 12,5 МВА;
 • проведений вибір потужності трансформаторів ЦПС ВЕС;
 • розглянуті варіанти схеми приєднання ВЕС до енергосистеми;
 • проведено розрахунок капіталовкладень по варіантах;
 • проведено розрахунок режимів роботи електромережі і струмів к.з.

2. Розробка схем приєднання до електричних мереж малих ГЕС на річках Стрий, Опір в Сколівському районі.

Інститутом завершено роботу по схемі приєднання малих ГЕС загальною кількістю 14 шт, які планується побудувати на річках Стрий та Опір. Сумарна встановлена потужність малих ГЕС складає 20,5 МВт.

В роботі ТЕО:

 • розраховано сумарну потужність генерації малих ГЕС;
 • розглянуто варіанти схеми приєднання малих ГЕС до електричних мереж на напрузі 10 кВ;
 • проведено розрахунок капіталовкладень по варіантам;
 • проведено розрахунок режимів роботи електромережі, струмів к.з., технологічних втрат.

Схеми теплопостачання

Згідно з ст. 26 Закону України «Про теплопостачання» проектування, будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання здійснюється на основі схем теплопостачання.
Згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №147 від 26.04.2006р. затверджені «Методичні рекомендації з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України».
З метою економії паливно-енергетичних ресурсів вибір схеми теплопостачання повинен ґрунтуватись розрахунках з урахуванням оптимального поєднання централізованих, помірно централізованих і децентралізованих систем теплопостачання, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього середовища.
Схеми теплопостачання є вихідним документом на основі яких розробляються робочі проекти котелень та електромереж.
На сьогоднішній день інститутом «Укрзахіденергопроект» проводиться підготовча робота по розробці схем теплопостачання у співпраці з інститутом «Львівтеплопроект».

Пропозиція:

Районним державним адміністраціям на 2010 р. передбачити кошти на розробку «Схем теплопостачання» в першу чергу тих населених пунктів по яких є генеральні плани розроблені інститутом «Містопроект». Для прикладу по Львівській області: м.Червоноград, м. Мостиська, м. Самбір, м. Турка.